Skip navigation

Datu aizsardzības norādes saskaņā ar ES Vispārējo datu aizsardzības regulu (VDAR)

1. Ievads

Turpmākajām datu aizsardzības norādēm vajadzētu jums saprotami, caurskatāmi un pārskatāmi izskaidrot, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni www.schmolz-bickenbach.com . Ja jums tomēr paliek kas neskaidrs vai ir citi jautājumi mums par datu aizsardzību, jūs varat droši vērsties pie mūsu datu aizsardzības speciālista un sazināties ar viņu, rakstot uz dpo(at)@schmolz-bickenbach.com e-pasta adresi.

2. Atbildīgā persona

Vispārējās datu aizsardzības regulas („VDAR“) 4. panta 7. punkta izpratnē atbildīgā persona par jūsu personas datu apstrādi ir:

SCHMOLZ+BICKENBACH BALTIC SIA

Rūpnīcu iela 4

LV-2114, Olaine

3. Datu aizsardzības speciālists

Uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu saskaņā ar VDAR 37. pantu. Jūs varat sazināties ar uzņēmuma SCHMOLZ + BICKENBACH datu aizsardzības speciālistu, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

4. Datu subjekta / jūsu tiesības, kas izriet no datu aizsardzības noteikumiem

Saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem attiecībā uz saviem personas datiem jums attiecībā pret uzņēmumu SCHMOLZ + BICKENBACH ir šādas tiesības.

Uzziņu tiesības: jūs jebkurā laikā varat no uzņēmuma SCHMOLZ + BICKENBACH pieprasīt informāciju par to, vai uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH saglabā jūsu personas datus un kādi dati tiek saglabāti. Uzņēmumam SCHMOLZ + BICKENBACH ir jāsniedz jums šī informācija bez maksas.

Uzziņu tiesības nepastāv vai ir tikai ierobežotas, ja, sniedzot uzziņas, tiktu atklāta neizpaužama informācija, proti, informācija, uz ko attiecas amata noslēpums.

Tiesības uz labošanu: ja jūsu personas dati, kas tiek glabāti pie SCHMOLZ + BICKENBACH, ir nepareizi vai nepilnīgi, jums ir tiesības katrā laikā pieprasīt no SCHMOLZ + BICKENBACH šo datu labošanu.

Tiesības uz dzēšanu: jums ir tiesības pieprasīt no SCHMOLZ + BICKENBACH jūsu personas datu dzēšanu, ja šie dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuriem tie tika ievākti, vai to apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, taču jūs savu piekrišanu atsaucāt. Šajā gadījumā uzņēmumam SCHMOLZ + BICKENBACH ir jāpārtrauc jūsu personas datu apstrāde un jāizdzēš dati no savām IT sistēmām un datubāzēm.

Tiesības uz dzēšanu nepastāv, ja

 • šos datus nedrīkst dzēst, pamatojoties uz likumā noteiktu pienākumu, vai arī šie dati ir jāapstrādā, pamatojoties uz likumā noteiktu pienākumu;

 • datu apstrāde ir nepieciešama, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: jums ir tiesības pieprasīt, lai SCHMOLZ + BICKENBACH ierobežo jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnesamību: jums ir tiesības no SCHMOLZ + BICKENBACH saņemt jūsu sniegtos datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī tiesības uz to, ka šie dati tiek pārsūtīti citai atbildīgajai personai. Šīs tiesības pastāv tikai tad, ja

 • jūs mums šos datus sniedzāt, pamatojoties uz piekrišanu vai pamatojoties uz ar jums noslēgtu līgumu, un

 • apstrāde tiek veikta ar automatizētām metodēm.

Tiesības iebilst pret apstrādi: ja uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH apstrādā jūsu datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu, jūs varat katrā laikā iesniegt iebildumus pret šo apstrādi.

Visas iepriekš aprakstītās datu subjekta tiesības pret SCHMOLZ + BICKENBACH jūs varat izmantot tad, ja savu konkrēto prasību nosūtīsiet uz šādu adresi:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

5. Tiesības sūdzēties datu aizsardzības uzraudzības iestādē

Saskaņā ar VDAR 77. pantu jums ir tiesības sūdzēties datu aizsardzības uzraudzības iestādē, ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde notiek neatbilstoši datu aizsardzības noteikumiem.

6. Profilēšanas lietojums

Ja šajā datu aizsardzības deklarācijā nav nepārprotami teikts citādi, tad uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH nelieto nekādu tā saukto „profilēšanu“. Ar profilēšanu raksturo pilnīgi automatizētu datu apstrādi, kuras mērķis ir vērtēt personu (piem., attiecībā uz tās personiskajām izvēlēm), analizēt vai prognozēt tās uzvedību.

7. Jūsu datu apstrāde žurnāldatnēs

Kad jūs atverat mūsu tīmekļa vietni, mēs ievācam datus, kas ir tehniski nepieciešami, lai jums parādītu šo tīmekļa vietni. Tie ir tādi personas dati, kas no jūsu pārlūka automātiski tiek pārsūtīti uz mūsu serveriem (tā sauktās žurnāldatnes):

 • IP adrese

 • Jūsu pieprasījuma / tīmekļa vietnes (lietotnes) atvēršanas datums un laiks

 • Laika joslas atšķirība no Griničas laika (GMT)

 • Pieprasījuma saturs (informācija par to, kādu konkrētu lapu jūs atvērāt)

 • Piekļuves statuss / http statusa kods

 • Pārsūtītais datu apjoms

 • Tīmekļa vietne, no kuras nāk pieprasījums

 • Pārlūks (informācija par jūsu lietoto pārlūku)

 • Operētājsistēma un tās saskarne (tīmekļa vietnes atvēršanai lietotā datora operētājsistēma)

 • Pārlūkprogrammas valoda un versija

Šo personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Nelietojot šos datus, tīmekļa vietni nevar atvērt un piedāvāt lietotājiem. Tāpēc pastāv leģitīmas intereses tehniski nodrošināt, ka šo tīmekļa vietni var atvērt un lietot.

Šos datus saņem gan uzņēmums PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Deutschland, kas šo tīmekļa vietni mitina, gan arī SCHMOLZ + BICKENBACH. Šo datu apstrāde tiek veikta tikai Eiropas Savienības teritorijā.

Žurnāldatņu informācija tiek glabāta 60 dienas un tad izdzēsta.

8. Abonentu saraksti preses informācijai un biļeteniem

Ja jūs piesakāties abonentu sarakstā preses informācijai no SCHMOLZ + BICKENBACH vai mūsu biļeteniem un sniedzat savu piekrišanu, mēs glabājam un apstrādājam tur norādīto jūsu kontaktinformāciju ar nolūku nosūtīt jūsu abonētos jaunumus. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Piekrišanas teksts abonentu sarakstam bija šāds:

Jā, es piekrītu, ka uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH pa e-pastu sūta man abonēto preses informāciju un šim nolūkam apstrādā manis norādītos personas datus. Es varu jebkurā laikā bez maksas atsaukt šo preses informācijas abonementu, rakstot uz adresi ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Piekrišanas teksts biļeteniem bija šāds:

Jā, es piekrītu, ka uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH pa e-pastu sūta man abonētos biļetenus un šim nolūkam apstrādā manis norādītos personas datus. Es varu jebkurā laikā bez maksas atsaukt šo biļetenu abonementu, rakstot uz adresi ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Jūs varat jebkurā laikā ar turpmāku iedarbību atsaukt preses informācijas vai biļetenu abonementu un tādējādi atsaukt savu piekrišanu. Atsaukuma saiti jūs atradīsiet katrā e-pasta ziņojumā, kurā mēs jums nosūtām preses informāciju vai biļetenu. Tiklīdz jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs dzēšam jūsu datus, ja vien to neliedz darīt likumā noteiktais uzglabāšanas pienākums.

Jūs lietojat preses informāciju vai biļetenu pilnīgi brīvprātīgi, un tas nav nosacījums, lai varētu lietot šo tīmekļa vietni. Taču lūdzam ņemt vērā, ka nevaram jums nosūtīt nekādu preses informāciju vai biļetenus, ja jūs mums neesat devis(-usi) savu piekrišanu vai to atsaucāt.

9. Saziņas veidlapa

Mēs savā tīmekļa vietnē piedāvājam saziņas veidlapu, lai jūs mums varētu jautāt par SCHMOLZ + BICKENACH, mūsu tīmekļa vietni un citu informāciju. Papildus iepriekšminētajam jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu.

Ja jūs sazināties ar mums, izmantojot saziņas veidlapu vai e-pastu, mēs saglabājam jūsu norādītos datus (galvenokārt jūsu e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu un jautājuma tekstu, kā arī vajadzības gadījumā citu informāciju, ko norādījāt saziņas veidlapā vai e-pasta vēstulē), lai apstrādātu jūsu pieprasījumu un atbildētu uz jūsu jautājumiem.

Šim nolūkam paredzēto datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Ja jūs nosūtāt mums pieprasījumu, tad gan jūs, gan mēs esam ieinteresēti tajā, ka mēs apstrādājam jūsu kontaktinformāciju, lai varētu atbildēt uz jūsu prasību. Jūs lietojat saziņas veidlapu pilnīgi brīvprātīgi, un tas nav nosacījums, lai varētu lietot šo tīmekļa vietni. Saprotams, mēs nevaram atbildēt uz jūsu prasību, ja jūs mums nesniedzat saziņas veidlapā lūgto kontaktinformāciju.

Mēs izdzēšam jūsu pieprasījuma / saziņas laikā iegūtos datus, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu. Šie dati vajadzības gadījumā tiek glabāti ilgāk un izdzēsti tikai pēc tam, ja pastāv likumā noteikts uzglabāšanas pienākums.

10. Sīkdatņu izmantošana

Mēs izmantojam savā tīmekļa vietnē tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes ar konfigurācijas informāciju, kas, atverot mūsu tīmekļa vietni, tiek no mūsu tīmekļa serveriem nosūtītas jūsu pārlūkam, kurš tās saglabā jūsu datorā atkārtotam vietnes apmeklējumam.

Ar sīkdatņu palīdzību mūsu tīmekļa vietne spēj pieprasīt vai saglabāt informāciju no jūsu pārlūka. Tā var būt informācija par jums, jūsu iestatījumiem vai jūsu ierīci. Visbiežāk tā tiek izmantota, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu darbību. Parasti šī informācija neļauj jūs tieši identificēt. Taču tā var piedāvāt jums personalizētus tīmekļa piedāvājumus. Uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH izmanto divu dažādu veidu sīkdatnes:

(1) Sesijas sīkdatnes (īslaicīgās sīkdatnes)

Mēs izmantojam tā sauktās sesijas sīkdatnes (sauktas arī par pagaidu jeb īslaicīgajām sīkdatnēm). Šīs sesijas sīkdatnes tiek glabātas tikai tik ilgi, kamēr jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, un tiek izdzēstas, vietni pametot. Mūsu sesijas sīkdatnes ir paredzētas tikai tam, lai jūs identificētu, izmantojot sesijas ID, kamēr jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Katras sesijas beigās sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas. Sesijas sīkdatnes nekādā citā veidā netiek izmantotas.

Šīs sīkdatnes ir obligāti nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes darbībai, un mūsu sistēmās tās nevar deaktivizēt. Parasti šīs sīkdatnes tiek ievietotas tikai kā reakcija uz jūsu veiktajām darbībām, kas atbilst pakalpojuma pieprasījumam, piemēram, jūsu datu aizsardzības iestatījumu noteikšanai, pieteikšanās funkcijai vai veidlapu aizpildīšanai. Jūs varat iestatīt savu pārlūku tā, ka šīs sīkdatnes tiek bloķētas vai jums par tām tiek ziņots. Taču tad, iespējams, tīmekļa vietnē nedarbosies atsevišķas funkcijas.

Šo sesijas sīkdatņu izmantošanas pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Neizmantojot šīs sīkdatnes, nav tehniski iespējams jums piedāvāt atvērt un lietot šo tīmekļa vietni. 11. punktā ir aprakstīts, kā var izdzēst šīs sīkdatnes.

(2) Pastāvīgās sīkdatnes (Google Analytics)

Papildus mēs izmantojam trešo personu sīkdatnes, ko uzņēmums Google Inc. („Google“) piedāvā kā pakalpojumu Google Analytics. Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas tiek saglabātas lietotāju datoros un ļauj analizēt tīmekļa vietnes lietojumu. Tas ļauj mums optimizēt savu tīmekļa piedāvājumu lietotājiem, piemēram, noskaidrojot, kuras lapas ir īpaši interesantas, kurās lapās nepieciešama uzlabota informācija, no kura avota nāk lietotāji, cik ilgi lietotāji uzturas mūsu vietnē. Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā lietotāji izmanto šo tīmekļa vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija, tāpēc Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, uz ko attiecas Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu, Google iepriekš saīsina lietotāja IP adresi. Pilna IP adrese tikai izņēmuma gadījumos tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Tādēļ mēs informējam, ka datu apstrāde Google Analytics pakalpojuma ietvaros zināmos apstākļos var notikt arī ārpus ES tiesību darbības zonas.

Šīs tīmekļa vietnes operatora uzdevumā Google iegūto informāciju izmantos, lai izvērtētu, kā lietotāji izmanto šo tīmekļa vietni, lai apkopotu atskaites par darbībām tīmekļa vietnē un sniegtu ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus tīmekļa vietnes operatoram. Pakalpojuma Google Analytics ietvaros no jūsu pārlūka pārsūtītā IP adrese netiks sasaistīta ar citiem Google datiem. Lūdzam ņemt vērā, ka piekrišana Google Analytics izmantošanai ir pilnīgi brīvprātīga. Šī piekrišana nav priekšnoteikums mūsu tīmekļa vietnes lietošanai.

Uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH ir iestatījis īsāko Google Analytics sīkdatņu uzglabāšanas laiku, proti, 14 mēnešus. Kad šis termiņš ir pagājis, dati tiek automātiski izdzēsti.

Uzņēmums SCHMOLZ + BICKENBACH ir noslēdzis līgumu par Google Analytics pakalpojuma izmantošanu. Mēs izmantojam Google Analytics tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu, ko jūs ar turpmāku iedarbību varat atsaukt (skatiet 11. punktu).

11. Piekrišana, dzēšana vai atsaukums saistībā ar sīkdatnēm

Šajā nodaļā jums tiks izskaidrots, kā jūs varat pārvaldīt sīkdatņu izmantošanu un atsaukt savu piekrišanu Google Analytics izmantošanai.

(1) Google Analytics

Mēs izmantojam Google Analytics tikai ar jūsu nepārprotamu piekrišanu. Tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Jūs varat šo piekrišanu jebkurā laikā atsaukt.

Piekrišanas teksts bija šāds:

Jā, es līdz atsaukumam piekrītu tam, ka šī tīmekļa vietne saglabā Google Analytics sīkdatnes manā ierīcē un apstrādā manus personas datus datu aizsardzības deklarācijā minētajā apjomā. Tur ir arī aprakstīts, kā es varu izmantot savas atteikuma tiesības. Piekrišana tiek sniegta brīvprātīgi, un tā nav nosacījums šīs tīmekļa vietnes lietošanai.

Pastāv divas iespējas, kā atsaukt piekrišanu. Sekas: sīkdatnes ģenerētie dati, kas saistīti ar jūsu veikto tīmekļa vietnes lietojumu (iesk. jūsu IP adresi) netiek ievākti un pārsūtīti uz Google.

 • Jūs varat arī lejupielādēt un instalēt norādītajā saitē pieejamo pārlūka spraudni. Aktuālā saite ir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • Piekrišanu Google Analytics sīkdatņu izvietošanai varat arī atsaukt, rīkojoties šādi: izdzēsiet vēsturi un visas sīkdatnes sava tīmekļa pārlūka iestatījumos, pēc tam vēlreiz ielādējiet mūsu vietni savā pārlūkā. Sīkdatņu iestatījumu izvēles logā izvēlieties: neizmantot Google Analytics.

(2) Sesijas sīkdatnes

Ja jūs tomēr nevēlaties izmantot sesijas sīkdatnes, varat sīkdatņu lietojumu pārvaldīt patstāvīgi, izmantojot sava pārlūka iestatījumus. Deaktivizējot sīkdatnes, jūs daļēji nevarēsiet izmantot tīmekļa vietni.

12. Sasaiste ar Google Maps, YouTube un LinkedIn

Mūsu tīmekļa vietnēs piedāvājam iespēju iepazīt SCHMOLZ + BICKENBACH saturu sociālajos tīklos (YouTube un LinkedIn), kā arī plānot maršrutus, izmantojot Google Maps. Mūsu tīmekļa vietne iekļauj šos pakalpojumus tikai kā ārējas saites. Šie uzņēmumi apstrādā jūsu datus tikai tad, ja jūs noklikšķināt uz ievietotajiem grafiskajiem elementiem. Tad jūs novirza uz attiecīgā piedāvātāja vietni. Ja jūs nevēlaties, lai minētie piedāvātāji saņem jūsu datus, neklikšķiniet uz šiem grafiskajiem elementiem.

Olainē, 2018. gada 25. maijā